שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צווים המפחיתים את מס הבלו ומס הקנייה המוטלים על בנזין. הצווים קובעים כי המיסים יופחתו מה-1 עד ל-21 בדצמבר 2023, כך שתחול הפחתה של 40 אגורות במחירו של ליטר בנזין לצרכן, לעומת מחירו ללא הפחתות מס. בעקבות ההפחתה צפוי מחירו של ליטר בנזין לצרכן עד ה-21 בדצמבר לעמוד על רמה של 6.94 שקלים לליטר, ללא שינוי לעומת חודש נובמבר 2023. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.93 שקלים לליטר.
(גד ליאור)