השופטים בתיקי האלפים, שבהם נאשם יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו, קבעו כי הפרקליטות לא תעביר לצוות ההגנה את החומרים שנשאבו מהטלפון הנייד של עד המדינה שלמה פילבר תוך חריגה מהצו שניתן עבורם. בהחלטה שקיבל היום (חמישי) בית המשפט המחוזי בירושלים הוחלט כי מדובר בחומרים ללא מידע רלוונטי לצוות ההגנה - אך מצד שני יועברו גם חומרי חקירה ומסמכים שהיו חסויים.
בית המשפט קבע כי תוצרי האזנת הסתר של פילבר (שנשאבו לטענת הפרקליטות עקב תקלה) לא יועברו לנאשמים למרות בקשתם, והשופטים נימקו כי לא נמצא שם מידע רלוונטי לסנגורים.
1 צפייה בגלריה
בנימין נתניהו הגיע לבית המשפט בעת עדותו של ניר חפץ
בנימין נתניהו הגיע לבית המשפט בעת עדותו של ניר חפץ
יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו
(צילום: אורן בן חקון)
השופטים שמעו את טענות הסנגורים בשבועות האחרונים, ובדיון נפרד וחסוי גם את טענות הפרקליטות, והחליטו שחלק מהחומרים שביקשו הסנגורים, כמו בקשות להאזנת סתר לפילבר ופראפרזות לנימוקי הבקשות לבית המשפט, יגידו לידי ההגנה. השופטים קבעו שימסרו תכתובות פנימיות של הפרקליטות, אולם בכפוף להשחרת פרטים.
בכל הנוגע לבקשות הסנגורים לשמות אנשי המשטרה שקיבלו את ההחלטה לעקוב אחרי פילבר, בפרקליטות אמרו כי אין בידיהם תיעוד לכך - מלבד האישור שקיבל ראש היחידה הכלכלית מהפרקליטות. בית המשפט קבע כי הפרקליטות תמסור לסנגורים תוך שבוע את זהות הגורמים בפרקליטות שאישרו לבצע את האזנת הסתר. השופטים כתבו כי בקבלת ההחלטות היו מעורבים גם גורמים מהמשטרה.
לגבי שמות החוקרים שהיו שותפים להחלטה על הפעלת הרוגלה, נאמר כי אין בידי הפרקליטות חומר חקירה בעניין זה. עם זאת, לגבי הגורמים שביצעו את הפעולה עצמה, הפרקליטות אמרה שככל שלא יוצא חיסיון בנושא, היא תמסור את שמותיהם. בנוסף נקבע כי שמות החוקרים שקיבלו את המידע וסיווגו אותו כלא שרלוונטי לא יימסרו.
בנוסף התקבלה היום החלטה נוספת בתיק, אך בנושא אחר: השופטים דחו את בקשת הפרקליטות להגשת מאות הודעות דוא"ל שיועמ"שית משרד התקשורת לשעבר, עו"ד דנה נויפלד, הייתה חלק מהן. מדובר בתכתובות רבות הנוגעות לאישור העברת השליטה בחברת יס, ניגוד העניינים של יו"ר האופוזיציה ובחירת היועץ הכלכלי של מועצת הכבלים והלוויין.
הסנגורים, בהם עורך הדין של אלוביץ' ז'ק חן ועורכי הדין של נתניהו בעז בן צור ועמית חדד, התנגדו להעברת המסמכים. השופטים קיבלו זאות וקבעו כי "טרם התבררו התוכן והרלוונטיות של כל הודעה והודעה. בהתחשב במצב זה ובהיקפו המשמעותי של החומר הנדון, יש אחיזה לחשש ההגנה כי קבלה גורפת של כל הראיות הללו כמקשה אחת, עלולה לפגוע ביכולתם הסבירה להתגונן".