אזעקה המתריעה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלה באזור רמון שבערבה.
(ynet)