ממחקר של פרופ' גליה רהב, אשר בחן את יעילות הבוסטר בקרב מדוכאי חיסון שלושה חודשים לאחר קבלתו, עולה כי מושתלי מח עצם מגיבים היטב למנה השלישית - וכי ככל הנראה, מושתלי הלב יהיו הראשונים לקבל את המנה הרביעית נגד הקורונה. במחקר, שתוצאותיו הגיעו לידי ynet, נבדקה כמות הנוגדנים המנטרלים בקרב 78 מושתלי כליה, כ-120 מושתלי מח עצם וכ-100 מושתלי לב. כולם נבדקו, כאמור, שלושה חודשים לאחר שקיבלו את המנה השלישית. קבלת ההחלטה באשר לחיסון רביעי תתקבל רק לאחר עיבוד הנתונים שישה חודשים לאחר מכן.
(אדיר ינקו)