משרד מבקר המדינה בדק את התקציב וההוצאות של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ומצא כי בתוך חמש שנים גדל התקציב הממוצע לקלפי ב-48%. בדו"ח המבקר מצוין כי בבחירות לכנסת ה-23 תקציב ועדת הבחירות המרכזית היה 392 מיליון שקלים, מהם 166 מיליון שקלים עבור שכר עובדי ועדת הבחירות. שנה לאחר מכן, במרץ 2021, התקיימה מערכת בחירות נוספת לכנסת ה-24 שנתוניה לא נבדקו בביקורת של המבקר, אך התקציב לביצועה הסתכם בכ-675 מיליון שקל - גידול של 72% לעומת תקציב הבחירות לכנסת ה-23.
(ירון דרוקמן)