המדינה הוציאה בשנים האחרונות עשרות מיליוני שקלים למיגון המעונות הפרטיים של ראשי הממשלה שכיהנו בשנים האחרונות. כל זאת בזמן שהשיפוץ במעון הרשמי ברחוב בלפור מתעכב והפרויקט לבניית מעון חדש לא מתקדם. כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים (שלישי).
המבקר מתניהו אנגלמן תקף בחריפות: "הבינוי והמיגון של מעונות ראשי הממשלה מבטאים חוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור. מדובר בהתנהלות שערורייתית. המציאות הנוכחית לא יכולה להימשך".

בדוח המיוחד שפורסם היום תיאר המבקר את ההשלכות הנובעות מכישלון הניסיונות להקים מבנה אחד למשרד ראש הממשלה ולמעון ראש הממשלה מאז 2014. לפי המבקר, יידרשו 8-6 שנים כדי להקים את הפרויקט האחרון שיזמו בנושא, שתכנונו טרם הושלם.
מצבו הגרוע של המעון הרשמי ברחוב בלפור הוא לא סוד. כבר באוגוסט 2015 אמרו גורמי המקצוע: "ברור שבבלפור אי אפשר בפועל להישאר. הבניין הזה קטן, מט לנפול". למרות זאת, מתוך כ-37.3 מיליון שקלים שהוקצבו לצורך שיפוץ המבנה נוצלו עד פברואר 2024 רק כ-3.4 מיליון שקלים. זאת כאשר לפי התוכניות, השיפוץ צפוי להסתיים לכל המוקדם בסוף השנה הבאה.

נתניהו נשאר בבלפור, הציוד שנקנה במיליונים התיישן

בשנת 2018 הוחלט כי לצורך השיפוץ של המעון הרשמי יש לפנות מיד את הדיירים מהמקום. במאי אותה שנה הוחלט במשרד ראש הממשלה כי נתניהו ישהה בתקופת השיפוץ במעונו הפרטי בקיסריה ואב הבית טען כי לשם כך יש לבצע בו עבודות תחזוקה. בשלב זה עבודות התחזוקה התעכבו עד לינואר 2019 בשל קושי בקביעת היקף המימון הציבורי. בנובמבר 2019 בוצעו במעון הפרטי בקיסריה עבודות מיגון בעלות 795 אלף שקלים, ועבודות תחזוקה בשווי 165,200 שקלים – מהם 24,800 שקלים במימון פרטי.
למרות שהמשרד שילם 960 אלף שקלים כדי שנתניהו יעבור מהמעון הרשמי לביתו בקיסריה והשיפוץ יוכל להתחיל, נתניהו נשאר במעון ברחוב בלפור. לפי המבקר, במשך יותר משנה וחצי לאחר תום עבודות המיגון בקיסריה נתניהו נשאר במעון הרשמי ברחוב בלפור, עד ליולי 2021, סמוך לסיום כהונתו.
1 צפייה בגלריה
בית של ראש הממשלה ביבי בנימין נתניהו ב קיסריה
בית של ראש הממשלה ביבי בנימין נתניהו ב קיסריה
המעון הפרטי של נתניהו בקיסריה, ארכיון. המדינה שילמה 960 אלף שקלים כדי שנתניהו יעבור לשם - אך הוא נשאר בבלפור והעבודות התעכבו
(צילום: שאול גולן)
אינפו השיפוץ והמיגון מעונות נתניהו
ומה קרה לציוד שנקנה ב-2018 ו-2019 עבור שיפוץ הבית בבלפור? המבקר מצא כי במסגרת השיפוץ של המעון הרשמי נרכשו מוצרים לצורך מיגון החצר הפנימית והחלפת המטבח, בסך של כ-11.9 מיליון שקלים. בעקבות העיכוב בשיפוץ, המוצרים התיישנו או הושמדו וברובם כבר אי אפשר להשתמש. הדחיות הרבות של עבודות השיפוץ הוספו עלויות של כ-3.9 מיליון שקלים בגין אחסון המוצרים וביטול הזמנות מספקים.
אבל גם לאחר שנתניהו סיים את תפקידו כראש ממשלה ב-2021 השיפוץ של המעון הרשמי ברחוב בלפור לא החל. ביולי אותה שונה הניע משרד ראש הממשלה את תכנון הפרויקט לשיפוץ המעון הרשמי, אבל רק חמישה חודשים לאחר מכן שב"כ עורב בפרויקט. כתוצאה מכך, באותה תקופה הפרויקט התנהל ללא הקפדה מספקת על אבטחת מידע – והדרישות החדשות שינו את היקף התקציב.

רק במרץ 2022 עודכן הפרויקט בהתאם להנחיות שב"כ, ועלות הפרויקט עלתה מ-54 מיליון שקלים ל-123 מיליון שקלים. בהמשך, בשב"כ צמצמו את הדרישות ל-50 מיליון שקלים (כלומר, כ-40% מהעלות המלאה). בעקבות כך הפרויקט התעכב בכחצי שנה. בשב"כ התנו את צמצום הדרישות בקידום תוכנית "פרויקט שירה" להקמת מבנה מאוחד למשרד ראש הממשלה ולמעון הרשמי, אבל הפרויקט עדיין לא קודם.
העיכובים החדשים הובילו לכך שהיה צורך לבצע עבודות מיגון בבתים הפרטיים של ראשי הממשלה, ולבצע התאמות במעונות לצורכי פעילותם של ראשי הממשלה – מאז ועד היום. לפי המבקר, העלות המצטברת של העבודות, בעיקר עבודות מיגון, הייתה 56 מיליון שקלים, וברוב האמצעים שהותקנו לא ניתן לעשות שימוש חוזר. המבקר ציין לחומרה שבמהלך כל השנים הללו משרד ראש הממשלה לא בחן חלופות לרכישה או שכירה של מבנה אחר בירושלים למגורי ראשי הממשלה.

כ-25 מיליון שקלים למיגון הבית של בנט ברעננה

במשך קצת יותר משנה משרד ראש הממשלה שכר אמצעי אבטחה ומיגון זמניים בסך כ-9.5 מיליון שקלים עבור ביתו הפרטי של נפתלי בנט בזמן כהונתו כראש ממשלה. לפי המבקר, האמצעים נרכשו מכוח הסכם שנועד לספק אמצעים לאירועים נקודתיים, ולגבי חלקם נקבע מודל חיוב על בסיס שעתי שלא התאים לשכירת הציוד למיגון ממושך ורצוף.
בנוסף, המשרד שילם על פרטים נלווים לצורך אבטחה ומיגון. כך, למשל, נשכרו תאי שירותים ניידים בסך של כ-103 אלף שקלים לפריט בחודש, ושכירת גנרטורים בסך של כ-390 אלף שקלים לפריט בחודש. בסך הכל הוצאו על הפריטים הנלווים כ-6.2 מיליון שקלים. המבקר העיר כי הסכום ששולם עלה באלפי אחוזים על הסכום שנדרש היה לשלם אם האמצעים היו נשכרים מראש לפרקי זמן ארוכים.
אינפו השיפוץ והמיגון במעון בנט ברעננה
בנוסף, בהתאם לדרישות שב"כ, הותקנו במעון הפרטי של בנט ברעננה אמצעי מיגון קבועים בסך של כ-14.5 מיליון שקלים. בזמן אמת הניחו בשב"כ שאפשר יהיה לעשות שימוש חוזר באמצעי המיגון, אך קרוב לוודאי שהאפשרות הזאת לא תמומש הלכה למעשה. כך, הוצאו 6.8 מיליון שקלים על רכישת ציוד אבטחה פיזית, שלפי משרד ראש הממשלה אינו בר שימוש חוזר, ו-5.7 מיליון שקלים על אמצעים טכנולוגיים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר, אבל הם נמצאים באחסון, עלולים להתיישן ואין ודאות שאכן ישתמשו בהם.
המבקר מצא עוד כי הצבת אמצעי המיגון הקבועים במעון של בנט ברעננה לא עלתה בקנה אחד עם דיני התכנון והבנייה. בין היתר, לא הוקנתה הזכות להתנגד עבור מי שעלול היה להיפגע מהעבודות הללו.
את בנט החליף בתפקיד ראש הממשלה יאיר לפיד, כיום ראש האופוזיציה. המבקר מצא כי עלות אבטחת המעון הפרטי בתל אביב בתקופת כהונתו של לפיד, בחודשים יולי-דצמבר 2022 הייתה כ-3.58 מיליון שקלים. מהם כ-2.79 מיליון שקלים עבור שכירת אמצעי אבטחה ומיגון זמניים. לפי הדוח, לצורך מיגון המעון בתל אביב לא נעשה שימוש באמצעים שפורקו ממעונות אחרים.
אינפו השיפוץ והמיגון במעון לפיד בתל אביב
המבקר ציין כי באותה תקופה עמדה בתוקף ההתקשרות הקודמת של המשרד לאספקת אמצעי אבטחה ומיגון זמניים, שלא תוכננה לתת מענה לצורך ארוך טווח של מיגון מעון פרטי של ראש הממשלה. עוד ציין המבקר כי משרד ראש הממשלה בחן הפעם מספר חלופות לשכירת האמצעים הזמניים במחיר מופחת. לבסוף, הוא שכר תאי שירותים במחיר של שכירות ארוכת טווח וגנרטורים במסגרת ההתקשרות הקיימת – לאחר שמצא ששאר החלופות לא היו עדיפות באופן מובהק.

הבית ברחוב עזה לא ראוי לשמש מעון חלופי

המבקר בחן גם את המעונות הנוכחיים של ראש הממשלה – הבית הפרטי בקיסריה והדירה ברחוב עזה שבירושלים. לפי המבקר, מאז חזר נתניהו לתפקיד ראש הממשלה עלויות עבודות האבטחה והמיגון במעונותיו עלו למדינה עד נובמבר 2023 כ-26.8 מיליון שקלים.
לפי הדוח, המידע שהיה מצוי בידי משרד ראש הממשלה נכון ליוני 2023 הצביע על ליקויי בטיחות במרפסות המעון ברחוב עזה, שמשמש חלופה למעון הרשמי מאז תחילת 2023. דוח יועץ מיגון שהוגש למשרד טען כי המעון החלופי ברחוב עזה אינו מתאים לשמש מעון לראש הממשלה בתרחיש "איומי מלחמה" וכי בזמן "אירוע משמעותי" ראש הממשלה ומשפחתו "אינם אמורים לשהות בדירה".
מעון חלופי רשמי ראש הממשלה בנימין נתניהו רחוב עזה ירושלים דוח מבקר המדינה המבקר
לפי הדוח, במהלך החודש הראשון למלחמה, לכל הפחות, ראש הממשלה התגורר מחוץ למעון הרשמי-החלופי ברחוב עזה. המבקר ציין כי בשל העובדה שמשך המלחמה אינו ידוע, משרד ראש הממשלה פעל להצבת מרחב מוגן בחצר המעון ברחוב עזה, והעריך את עלותו בכ- 474 אלף שקלים.
במשרד אמרו בפברואר השנה כי "המעון החלופי ברחוב עזה אמנם אינו מתאים לאיומי מלחמה, אך הותאם ועונה על כל שאר איומי הייחוס, ואף באשר לאיומי מלחמה צומצם הסיכון". המבקר העיר כי המענה שניתן להציב אל מול איומי מלחמה חלקי בלבד וכי המעון ברחוב עזה אינו ערוך לכך.
המבקר מצא עוד כי חלק מאמצעי האבטחה שהוצבו בסביבות המעון הפרטי של נתניהו בקיסריה בשנים 2019-2003 הוצבו שלא כדין. בדוח צוין כי במהלך הביקורת החל משרד ראש הממשלה לפעול לקבלת אישור ועדה למתקנים ביטחוניים עבור הצבת המבנים.

השיפוץ במשרד גם טרם הושלם

בביקורת קודמת שעשה המבקר נמצא כי מצב התחזוקה של מבנה משרד ראש הממשלה ירוד ונמצאו בו ליקויי בטיחות רבים, לרבות ב"מתחם ראש הממשלה". בביקורת הנוכחית נמצא כי הליקוי תוקן במידה חלקית.
משרד ראש הממשלה ביצע עבודות אבטחה, שיפוץ ומיגון במתחם בהיקף של 14.7 מיליון שקלים. בין היתר במזכירות הממשלה, בחדר הקבינט ובלשכת ראש הממשלה. עם זאת, בשאר חלקי המשרד לא בוצעו העבודות המתוכננות לתיקון ליקויי בטיחות, חשמל ואש.
עוד נמצא כי דוח ביקורת של אגף החשב הכללי איתר פערים בין תכולות הציוד שמשרד ראש הממשלה הזמין לצורך העבודות במשרד ובין התכולות שקיבל בפועל. מדובר בפערים מבחינת היקף הציוד, איכותו והשימוש שניתן לעשות בו.
"בסופו של יום, ממצאיו של דוח זה משקפים חולשה מתמשכת של משרד ראש הממשלה לאורך עשור בקבלת החלטות בדבר הקמת מבנה חדש למשרד ושיפוץ מעונו הרשמי של ראש הממשלה, ובהוצאתן לפועל", סיכם המבקר. "חולשה זו הובילה להוצאות ניכרות על מיגון ובינוי במעונות פרטיים של ראשי ממשלה, שהתאפיינו בחוסר יעילות ובבזבוז כספי ציבור".

לשכת נתניהו: "למה היה צריך להרוס את בלפור?"

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה בתגובה סרטון עם הכותרת "תיעוד ההרס בבלפור" - ומסרה: "ביחס לדוח המבקר עולה שאלה אחת בסיסית - למה בכלל היה צריך להרוס את המעון הרשמי בבלפור? ולמה בחר בנט להתגורר במעונו הפרטי ברעננה שנה שלמה עוד לפני הריסת המעון הרשמי על ידי לפיד?

"כתוצאה מההרס המסיבי במעון בבלפור, ראש הממשלה נתניהו נאלץ להתגורר בדירתו ברחוב עזה. בזמן המלחמה הנוכחית, ובצבר האיומים, רמת האיום על ראש הממשלה היא בדרגה הגבוהה ביותר ומחייבת טיפול מיידי. לכן, גורמי הביטחון חייבו סידורי מיגון שימנעו סכנת חיים. יודגש, כי במעונו של ראש הממשלה נתניהו לא בוצע שום שיפוץ, אלא רק סידורי מיגון הכרחיים שנקבעו על ידי גורמי הביטחון".

בנט: הדו"ח מזים קמפיין מרושע כנגדי

מטעמו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נמסר בתגובה: "דו"ח המבקר שפורסם היום מזים לחלוטין קמפיין מרושע של מכונת הרעל כנגדי - המבקר קובע כי לא שיפצתי את ביתי בחמישים מיליון וגם לא בחמישה שקלים. המבקר קובע כי ביתי הפרטי לא הושבח, בניגוד לשקרים שהופצו ותפסו אחיזה לצערי.
"המבקר מאשר כי הכסף הוצא על אבטחה ומיגון של ביתי ברעננה, בזמן שהמעון בבלפור נכנס לתהליך שדרוג בטחוני על בסיס הנחיית השב"כ. יש שקרים רבים שהוזמו בדו"ח, אבל בזמן שחיילנו בחזית אני בוחר לא לעסוק עוד בנושא".