בחודש מאי עלה שיעור האבטלה הבסיסי במשק ל-3.3%, שהם כ-149 אלף נשים וגברים שנשארו ללא עבודה. כך עולה מהנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בגידול של כ-14 אלף בני אדם בהשוואה לחודש אפריל, אז עמד שיעור האבטלה הבסיסי על 3%, שיעור נמוך במיוחד. מאז תחילת השנה הייתה ירידה הדרגתית בנתוני האבטלה, אחרי הזינוק עם פרוץ המלחמה.