משרדי האוצר והעבודה, ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי הודיעו כי נחתם הסכם למען משרתי המילואים ובנות ובני זוגם. לפי ההודעה, ההסכם בין ארגון המעסיקים להסתדרות הכללית אמור לעגן את התנאים הסוציאליים למשרתי המילואים ובנות זוגם לצד צעד של שיפוי מהמדינה למעסיקים בגובה של 20% משכרו של העובד שמשרת במילואים. במסגרת ההסכם, הוחלט להעניק עד שמונה ימי היעדרות בתשלום לבנות זוג של משרתי מילואים שלהם ילדים עד גיל 14, וכן להאריך את תקופת ההגנה בפני פיטורים למי ששירת במילואים יותר מ-60 ימים – לחודשיים.
(ynet)