דובר מחלקת המדינה האמריקנית נד פרייס התייחס לשיגור הטיל נגד לוויינים של רוסיה, ואמר כי מדובר ב"דוגמה להתנהגות המסוכנת והבלתי-אחראית שלה". הוא ציין כי "הניסוי הזה גרם ל-1,500 חלקים של פסולת חלל שחגה במסלול וניתן לעקוב אחריה, ועוד מאות אלפי חלקים קטנים יותר שגם הם עלולים לסכן לוויינים אחרים". במסגרת הניסוי, שיגרה רוסיה טיל נגד לוויינים שפגע בלוויין סובייטי ישן שהתפרק לאלפי חלקי פסולת חלל. מחשש לפגיעה של הפסולת, נאלצו שבעת האסטרונאוטים שבתחנת החלל הבינלאומית לתפוס מחסה.
(ynet)