דו"ח מבקר המדינה מתאר תקלות בהתנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה. יוצאי אתיופיה הביעו תחושות של חוסר ביטחון אישי במרחב הציבורי, אפליה ביחס של גורמי האכיפה כלפיהם ושיטור יתר. בנוסף, המבקר מצא ששיעורי השיטור והאכיפה כלפי יוצאי אתיופיה נותרו גדולים בהרבה משיעורם בקרב כלל האוכלוסייה - כמעט פי ארבעה - ומידת האמון של יוצאי אתיופיה במשטרה וכן מידת שביעות רצונם ממנה נותרו מועטות.
(ירון דרוקמן וחיים גולדיטש)