ממלא מקום נשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב יעקב רוז'ה, התפטר מתפקידו עקב סירובו למנות נשים לאסיפה הבוחרת לרבנים הראשיים. במכתב שנשלח לנציגי היועצת המשפטית לממשלה כתב הרב רוז'ה: "לא אוכל לפעול בניגוד להחלטת מועצת הרבנות הראשית, שבה אני חבר, ולקיים את האמור במכתבכם בעניין קביעת בית המשפט העליון כי 'יש לשקול את מינוין של נשים לפי סעיף 7 (8) לחוק'".