אחד מהנעדרים מבית החולים הפסיכיאטרי איתנים אותר לאחר ספירה חוזרת. שני חוסים מבית החולים עדיין נעדרים. בית החולים פונה בשל השריפה המשתוללת בהרי ירושלים.
(חיים גולדיטש)