אזעקה המתריעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה בנהריה.