האזעקות שנשמעו במשגב עם שבאצבע הגליל הופעלו עקב זיהוי שווא.