בנק ישראל האריך והרחיב בפעם השלישית את מתווה הסיוע המקיף שאומץ על ידי הבנקים בהתמודדות עם השלכות המלחמה. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מסר: "מתחילת המלחמה נקט בנק ישראל בסט רחב של פעולות ותוכניות שמטרתן תמיכה בפעילות השווקים וסיוע למשקי בית ועסקים שנפגעו כדי לצלוח את התקופה. מתווה דחיית ההלוואות ויתר ההקלות מאפשרים למשקי בית ולעסקים לגשר על אילוצים תזרימיים ולצלוח את התקופה הקשה. בכך תורם המתווה גם ליכולת של המשק כולו להתאושש בצורה טובה יותר מהקושי הכלכלי שפקד אותו.
(ynet)