ראש הממשלה נפתלי בנט התייחס בישיבת הממשלה לבריחת האסירים הביטחוניים ואמר: "כמות האנרגיה והמאמצים כדי לתקן רצף טעויות וכשלים שפשוט לא היו צריכים לקרות היא עצומה. החלטנו על הקמת ועדת בדיקה. תהיה בדיקה מקיפה ורצינית". ראש הממשלה הוסיף כי זוהי "קריאת השכמה, חלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות. אפשר וצריך לעבוד אחרת".
(חיים גולדיטש)