לראשונה בהוראות התקשי"ר (תקנון שירות המדינה) נכלל איסור הקלטה לעובדים בשירות המדינה ונקבע כי הקלטה בסתר של עובד מדינה היא פסולה ועלולה להוות עבירת משמעת. כך הודיע הערב (רביעי) נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ בעדכון שהופץ לכל עובדי המדינה.
בהודעה שכותרתה "איסור הקלטה בשירות המדינה", נכתב כי "בשנים האחרונות הולכת ומתפשטת תופעה בשירות המדינה, בה עובד מקליט עובד אחר כאשר הוא צד לשיחה. תופעה זו יוצרת מצב בו עובדים לא יכולים לדבר באופן חופשי ופתוח במקום העבודה ובתוך כך גורמת לחוסר אמון בין העובדים, פוגעת במרקם יחסי העבודה ועלולה אף לפגום במערך התקין של שירות המדינה.
1 צפייה בגלריה
 נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ
 נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ
(צילום: חיים צח, לע"מ)
"איסור הקלטה בין עובדי מדינה נדון זה מכבר בהליכים שונים בפני בתי המשפט, אשר קבעו כי הקלטה בסתר של עובד מדינה היא פסולה, לא ראויה ועולה לכדי התנהגות שאינה הולמת את עובד המדינה", כתב הרשקוביץ. "לאור זאת, התעורר הצורך להגדיר בתקשי"ר את גבולות האיסור על עובד מדינה להקליט את עמיתו לעבודה, ולהבהיר כי הקלטה שבוצעה שלא בהתאם להוראות התקשי"ר עשויה להוות עבירת משמעת".
הרשקוביץ הבהיר כי ההוראה נועדה לאזן בין שני אינטרסים חשובים: מחד, לאפשר שיח חופשי ופתוח בין עובדים מבלי שיידרשו לברור את דבריהם שמא ישמשו כראיה נגדם בהליך כזה או אחר ומאידך, לאפשר ביצוע הקלטות לצורך תיעוד דיונים רשמיים או לצורך הגשת תלונה או חשיפת עבירות.