המהפכה המשפטית שמקדמת הממשלה כוללת חמישה נושאים מרכזיים, רובם כבר בהליכי חקיקה מתקדמים. מה המשמעות של הצעות החוק? איזה חוקים כבר קודמו ומה ממתין בקנה? ynet עושה סדר.
הכנסת מאשרת בקריאה ראשונה את החוק הראשון של הרפורמה
(צילום: ערוץ כנסת )

מינוי שופטים

בקצרה: שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים כך שלקואליציה יהיה בה יותר כוח. הצעת החוק המקורית שונתה על ידי הקואליציה במה שכונה על ידם "מתווה מרוכך".
השם הרשמי: חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים)
מה אומר החוק? על פי הצעת החוק, בוועדה יהיו חברים שלושה שרים, יו"ר ועדת החוקה ושני חברי כנסת מהקואליציה, נשיא בית המשפט העליון ושני שופטי עליון, ושני חברי כנסת מסיעות שונות של האופוזיציה. מינוי שופטים לבית המשפט העליון יהיה ברוב של שישה מחברי הוועדה, מספר החברים מהקואליציה. מינוי של שופט עליון שלישי יהיה רק עם תמיכה של נציג האופוזיציה, ומינוי של שופט עליון רביעי והלאה יהיה רק עם תמיכה של נציג האופוזיציה ונציג השופטים.
במינויים של שופטים לבתי המשפט המחוזי והשלום יהיו בוועדה שלושה שופטים מחוזיים במקום שופטי עליון. כדי להעביר שופט עליון מכהונתו יש צורך בתמיכה של לפחות תשעה חברים מהוועדה, וניתן יהיה לערוך דיון בוועדה גם אם הגיעו רק שישה מחברי הוועדה.
בנוגע לביקורת על חוקי יסוד, הצעת החוק קובעת כי לאף רשות שופטת אין יכולת לדון, במישרין או בעקיפין, בתוקף של חוקי היסוד. אם תתקבל החלטה כלשהי בנושא תוקף של חוק יסוד היא תהיה חסרת תוקף.
איפה זה עומד? עבר בוועדה בקריאה שנייה ושלישית, צפוי לעלות במליאת הכנסת.
3 צפייה בגלריה
הנשיאה אסתר חיות בראש הרכב בית המשפט העליון
הנשיאה אסתר חיות בראש הרכב בית המשפט העליון
בית המשפט העליון. לקואליציה יהיה רוב מובנה בוועדה למינוי שופטים
(צילום: עמית שאבי)

ביקורת על חוקי יסוד

בקצרה: מניעת האפשרות של בג"ץ לפסול חוקי יסוד.
השם הרשמי: חוק יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) (חיזוק הפרדת רשויות)
מה אומר החוק? לפי הצעת החוק, לאף רשות שופטת אין יכולת לדון בתוקף של חוקי יסוד. אם בית המשפט יקבל החלטה כלשהי בנוגע לחוקיות של חוק יסוד - היא תהיה חסרת תוקף.
איפה זה עומד? עבר במליאה בקריאה ראשונה, ישוב אחרי פגרת פסח להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה.

פסקת ההתגברות

בקצרה: הגבלת היכולת של בית המשפט לבטל או לשנות חוקים, ומתן אפשרות לכנסת להתגבר על החלטה כזו של בית המשפט בתמיכה של 61 ח"כים במשך שתי כנסות רצופות.
השם הרשמי: חוק יסוד: השפיטה (תיקון- ביקורת על חקיקה)
מה אומר החוק? הצעת החוק מגבילה הלכה למעשה את הביקורת השיפוטית על החקיקה. ביטול חוקים, שינויים או הגבלת תוקפם ייעשו רק בבית המשפט העליון, בהרכב של כל השופטים ובתמיכה של 12 שופטים מתוך 15. כל אותם השופטים צריכים לקבוע שהחוק סותר בבירור הוראה בחוק יסוד ובניגוד לתנאים שנקבעו לפגיעה בה או לשינויה. אפשרות אחרת, היא שהשופטים יקבעו שהחוק לא התקבל בכנסת ברוב או במספר הקריאות הנדרש.
גם אם בית המשפט החליט לפסול את החוק – הכנסת יכולה לחוקק אותו שוב באמצעות פסקת ההתגברות. לפי ההצעה, חברי הכנסת יוכלו לחוקק מחדש את החוק שבוטל מבלי שבית המשפט יוכל לבטלו בשנית בתנאי שתוכנס לנוסח שלו פסקת התגברות והוא יעבור ברוב של לפחות 61 ח"כים במשך שתי כנסות נוספות. רק אז בית המשפט לא יוכל לבטל את החוק.
בנוסף, הכנסת יכולה "לחסן" מראש חוק מפני ביקורת שיפוטית, גם אם הוא סותר חוקי יסוד, בתנאי שהתקבל ברוב של 61 ומצוין מפורשות שהוא תקף למרות האמור בחוקי היסוד. ממנגנון ההתגברות הוחרגה ההוראה שהכנסת לא תוכל להאריך את תקופת כהונתה אלא ברוב של 80 חברי כנסת.
איפה זה עומד? עבר במליאה בקריאה ראשונה, הועבר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
3 צפייה בגלריה
מליאת הכנסת
מליאת הכנסת
מליאת הכנסת. אפשר "לחסן" מראש חוקים מפני ביקורת שיפוטית ולהתגבר על פסילות של בית המשפט
(צילום: שלו שלום)

חוק הנבצרות

בקצרה: בית המשפט לא יוכל לדון בבקשה להכרזה על נבצרות ראש הממשלה, וקביעת תנאים ספציפיים להוצאת ראש ממשלה לנבצרות. הנוסח הראשוני שונה בעקבות הביקורת של הייעוץ המשפטי.
השם הרשמי: חוק יסוד: הממשלה (נבצרות ראש ממשלה)
מה אומר החוק? לפי ההצעה, ניתן יהיה להכריז על נבצרות ראש הממשלה רק אם הוא אינו יכול למלא את תפקידו בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית. ההכרזה על נבצרות ראש הממשלה תיעשה על ידי ראש הממשלה או על ידי 75% מהרכב הממשלה.
במקרה שאין רוב נדרש בממשלה, וראש הממשלה אינו מוכן לצאת לנבצרות, יו"ר הכנסת יעביר את ההחלטה לאישור המליאה. ניתן יהיה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות רק ברוב של לפחות 80 חברי כנסת.
איפה זה עומד? עבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.
3 צפייה בגלריה
מליאת הכנסת
מליאת הכנסת
נתניהו ודרעי. בין חוק הנבצרות לחוק דרעי 2
(צילום: אלכס קולומויסקי)

חוק דרעי 2

בקצרה: בית המשפט לא יוכל להביע ביקורת שיפוטית על מינוי שרים וזהותם.
השם הרשמי: חוק יסוד: הממשלה (ביקורת שיפוטית למינוי)
מה אומר החוק? לפי ההצעה, שהוגשה על ידי ח"כ משה ארבל מש"ס בתמיכת חברי הקואליציה, בית המשפט בכלל, ובית המשפט העליון בפרט, לא יוכל להביע ביקורת שיפוטית לעניין מינוי שרים וזהותם. בבסיס ההצעה עומדת הטענה שמינוי שרים על ידי ראש הממשלה ובאישורה של הכנסת, כמו גם ההחלטה על העברתם מכהונה, הן פעולות והכרעות המצויות בלב הפעילות הדמוקרטית, והתערבות בית המשפט בנושא היא פגיעה ברצון הבוחר.
איפה זה עומד? אושר בוועדה, צפוי לעלות לקריאה שנייה ושלישית במליאה במהלך השבוע.

עילת הסבירות

בקצרה: בית המשפט לא יכול להשתמש בעילת הסבירות נגד החלטות של נבחרי ציבור, רק על החלטות של פקידים.
השם הרשמי: טרם הוגשה הצעת חוק בנושא.
מה אומר החוק? על פי התוכנית של שר המשפטים יריב לוין, עילת הסבירות תוגבל כך ששופטים לא יוכלו להשתמש בעילת הסבירות בהחלטות הנוגעות לנבחרי ציבור. למעשה, ניתן יהיה להשתמש בעילת הסבירות רק על החלטות של פקידים ולא על שרים או דרג נבחר אחר.
איפה זה עומד? יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן טרם הציג נוסח של הצעת חוק לחברי הוועדה, אך לפי ההערכות זה צפוי לקרות בשבועות הקרובים.
פורסם לראשונה: 11:45, 11.03.23