יצרנית המים המינרלים "נביעות" עדכנה כי בחלק קטן מהבקבוקים בגודל חצי ליטר, יש חשד לזיהום של חיידק מסוג פסאודומונס אארוגיונוזה, אשר יכול לפגוע בעיקר באנשים בעלי מערכת חיסון מוחלשת. מדובר בבקבוקים מסוג TOGO מתאריך יצור 11-12.10.2021, הנושאים סימון "עדיף להשתמש לפני" 11.10.2022 ו-12.10.2022, וכן בקבוקים מתאריכי יצור 12.10.2021, 13.10.2021, ו-14.10.2021 הנושאים סימון "עדיף להשתמש לפני" 12.10.2022, 13.10.2022, ו-14.10.2022. מי שקנו את הבקבוקים הללו נקראים לפנות לשירות הלקוחות של החברה לצורך החזרתם.

(ynet)