התוכנית להקמת שכונת עטרות במזרח ירושלים עלתה לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בעיר, שבמהלכה התרשמה אמנם הוועדה מכך שהתוכנית מציעה "ניצול ראוי של עתודות הקרקע" - אך קבעה שלא לקדם את התוכנית עד שתוצג השפעתה על הסביבה. בנוסף, הוועדה פנתה לנציג המשרד להגנת הסביבה וביקשה הצעה להנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה בהתאם למועדים שקבועים בתקנות.

(עינב חלבי, אלישע בן קימון)