הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את מינויה של מאי גולן לשרה לקידום מעמד האישה. גולן כיהנה עד כה כשרה בלי תיק במשרד ראש הממשלה.
1 צפייה בגלריה
מאי גולן
מאי גולן
מאי גולן
(צילום: נדב אבס)
לטובת התפקיד והמשרד החדש, הוצאו הסמכויות הרלוונטיות ממשרדו של השר לשוויון חברתי, עמיחי שיקלי.
בהצעת ההחלטה נכתב כי למשרד לקידום מעמד האישה יועברו רכיבי התקציב במשרד לשוויון חברתי, אשר יוחדו בתקציבו ו/או שימשו אותו לשטח הפעולה של קידום מעמד האישה, כפי שיסכמו השרים לאחר קבלת המלצות של צוות מיוחד.
כמו כן, יועברו מהמשרד לשוויון חברתי תקני כוח אדם של הרשות ונלוות של הרשות לקידום מעמד האישה, על בסיס הקבוע בתקנה התקציבית הקיימת של הרשות, כפי שיסכמו השרים לאחר קבלת המלצות הצוות.
עוד נכתב כי עד להשלמת ההיערכות המינהלית לקליטת שטח הפעולה והסמכויות ולא יאוחר מתום התקופה שתסוכם בין המשרדים, תמשיך הרשות לקידום מעמד האישה, לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעילותה הסדירה מהמשרד לשוויון חברתי, וזאת כנגד השתתפות המשרד לקידום מעמד האישה בעלויות עבור תקופה זו.