1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
כ-268 אלף נשים נפגעו אשתקד מעבירות מסוגים שונים. כך עולה מנתונים שפרסמה בצהריים (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. עוד עולה מהנתונים כי כ-60 אלף נשים בישראל נפגעו מאלימות או מאיום באלימות בשנת 2020. מדובר בכ-2% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה.
לפי נתוני הלמ"ס, בשנה שעברה העבירות הנפוצות ביותר מבין העבירות שנחקרו בקרב הנשים היו: הטרדה מינית, עבירה מקוונת, אלימות או איום באלימות וגנבה.
בשנת 2020 כ-14 אלף נשים (24.1% מכלל הנשים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) וכ-31 אלף גברים (36.5% מכלל הגברים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) נפגעו מאלימות פיזית. כמו כן, כ-41 אלף נשים (68.2% מכלל הנשים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) וכ-57 אלף גברים (66.8% מכלל הגברים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) נפגעו מאיום באלימות.
בבחינה של נשים נפגעות אלימות או איום באלימות לפי מידת דתיות, נמצא כי השיעור הגבוה ביותר של נשים נפגעות מעבירת אלימות או איום באלימות הוא בקרב מסורתיות, לא כל כך דתיות, ולאחריו בקרב החילוניות.
עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי ברוב סוגי העבירות שיעור ההיפגעות גבוה יותר בקרב הנשים הצעירות בנות 34-20. מממצאי הסקר עולה כי מרבית הנפגעות מהטרדה מינית הן בנות 34-20 (5.3% מאוכלוסיית הנשים בקבוצת גיל זו לעומת 2.1% בקרב בנות 35 ומעלה). בנוסף על כך, בעבירות גנבה, אלימות ואיום באלימות נשים בנות 34-20 נפגעות יותר מנשים בנות 35 ומעלה בפער לא גדול. שיעור ההיפגעות מעבירה מקוונת היה זהה בשתי קבוצות הגיל ועמד על 3%.
ומה עם תלונות במשטרה? בלמ"ס מצאו כי ככלל שיעור הדיווח למשטרה על היפגעות מעבירות שונות נמוך. מכלל העבירות, עבירת גנבה היא המדווחת ביותר (42.6%), אולם מרבית הנפגעים (57.4%) לא דיווחו על הפגיעה למשטרה. העבירה השנייה בשכיחות הדיווח למשטרה היא עבירת אלימות או איום באלימות (39.3%), גם במקרה זה מרבית הנפגעים (60.7%) לא דיווחו על הפגיעה למשטרה. מבין המדווחים למשטרה שיעור הדיווח של נשים היה גבוה מעט משיעור הדיווח של גברים (40.5% ו-38.4, בהתאמה). אי הדיווח בהיפגעות מעבירה מקוונת היה גבוה באופן משמעותי משאר העבירות ועמד על 91.3%.
בבחינה של תחושת ביטחון אישי ללכת לבד בשעות החשיכה באזור המגורים נמצא כי באופן כללי נשים מרגישות פחות בטוחות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה בהשוואה לגברים (82.8% לעומת 92.8%, בהתאמה). תחושת הביטחון האישי של נשים נמוכה משל גברים בכל אחת מקבוצות הגיל. הפער הגבוה ביותר נמצא בקבוצת הגיל 34-25; 76.1% מהנשים בגילים אלו מרגישות בטוחות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה לעומת 92.3% מהגברים, פער של כ-16%. גם בבחינה של החשש להיפגע מעבירה מקוונת, נמצא כי נשים חוששות יותר מגברים להיפגע (22.7% ו-19.7%, בהתאמה), ובעיקר בקבוצת הגיל 35 ומעלה (22.1% ו-18.5%, בהתאמה).