הסתדרות המורים הודיעה כי הטילה הגבלות גם על קיום מסיבות סיום במסגרת השביתה שעליה הכריזה. מוסדות חינוך שמבקשים לקיים מסיבות סיום, כך נמסר, נדרשים לפנות לוועדת חריגים של ההסתדרות. עד כה החליטו בהסתדרות המורים להחריג את מסיבות הסיום מהשביתה. בהמשך, חזרה בה הסתדרות המורים והודיעה כי "מסיבות סיום מתקיימות כרגיל, כפי שהתקיימו בכל ימי העיצומים והשביתות".
(תמר טרבלסי חדד)