ציור של צלב קרס ומשפט שקורא להפסיק את "רצח העם בעזה" רוססו על דלת בשירותים בקמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית בירושלים. מטעם האוניברסיטה נמסר כי "אנו מגלים אפס סבלנות לכל גילוי אנטישמיות. הכתובת נמחקה ישר עם גילויה".
(גלעד כהן)