מנכ"ל בית החולים הדסה בירושלים, פרופ' זאב רוטשטיין, הודיע על התפטרותו מהתפקיד. כך נודע ל-mynet ירושלים. רוטשטיין זומן על ידי הדירקטוריון לשימוע לפני פיטורין, אך החליט לוותר על זכות השימוע ולהודיע על סיום תפקידו.
(אלינור פבריקר)