אזעקות הופעלו ביישובים גורן, עבדון, חניתה, אילון, יערה, אדמית וערב אל עראמשה שבגליל המערבי.