בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא צו מניעה זמני בעניין מכירת מערכת המחטים, "החותמות", ששימשו לקעקוע המספרים על זרועותיהם של יהודים במחנה ההשמדה אושוויץ. המערכת הוצעה למכירה פומבית שנקבעה לעוד שבוע. בית המשפט ידון בנושא ב-16 בחודש, ועד אז תיאסר מכירת המערכת. צו המניעה הוצא לבקשת מרכז הארגונים של ניצולי השואה, שעתר לבית המשפט בבקשה למנוע כל פעולה קניינית, פיזית או חוזית בנוגע לחפץ.
(גלעד מורג)