נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס מצטייני הנשיא בירושלים כי "אנחנו בימים אלה מלאי כאב של שכול, כאב של פצועים, כאב של אזרחים עקורים מבתיהם, כאב של חטופים". הרצוג הוסיף: "אני שב ואומר: אין גדולה ממצוות פדיון שבויים. וכפר שאמרתי - עלינו לפעול באומץ ולבחור בחיים. לא נווח ולא נשקוט. לא ננוח ולא נשקוט - עד שישובו בנות ובנים לגבולם".
(לירן תמרי)