הוועדה לבחירת שופטים אישרה את הצעתו של שר המשפטים גדעון סער לערוך שימוע פומבי למועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון. הפומביות תחול על מעמד הראיונות של המועמדים לבית המשפט העליון בפני ועדת המשנה של הוועדה, בה משתתפים בדרך כלל חברי הוועדה. הראיונות יועברו לציבור בשידור חי בטלוויזיה לפי הצעת השר. בנוסף, הוועדה בחרה בשופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן להיות משנה לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ובכך יחליף בתפקיד את השופט ניל הנדל.
(טובה צימוקי)