משרד הבריאות הודיע על שינו מדיניות בנוגע לחיסוני מחלימים. על כן, בנוסף להגדרות הקיימות, גם אדם שאובחן בבדיקת PCR חיובית כחולה קורונה יוגדר כמוחסן במהלך חצי השנה ממועד הבדיקה - אך לאחר חצי שנה וכדי להיות זכאי לתו הירוק, יהיה עליו להתחסן במנה אחת. בנוסף, מי שנבדק בבדיקה סרולוגית שיצאה חיובית, וקיבל לפחות מנת חיסון אחת לאחר הבדיקה הסרולוגית ייחשב למחלים מחוסן. החלטות אלו ייכנסו לתוקף במסגרת שינוי הגדרת המתחסן בישראל החל ב-3 באוקטובר.
(נינה פוקס)