שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים אישרו לפרקליטות מיסוי וכלכלה לערוך השלמת חקירה משטרתית לעורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי. בכך הם דחו את בקשת הסנגורים של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ובני הזוג איריס ושאול אלוביץ', שביקשו מבית המשפט למנוע את החקירה. אלקלעי צפוי להיחקר בהקדם על התכתבויות חדשות שנמצאו במכשיר הטלפון של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר.
(גלעד מורג)