שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים החליטו כי העדות של עד המדינה ניר חפץ בנוגע ל"תרגיל החקירה" תתקיים בדלתיים פתוחות. השופטים הסבירו כי "אם יסברו שנקודה ספיציפית עלולה להוות פגיעה בעד נשקול באותה נקודה לקיים את הדיון בדלתיים סגורות". מוקדם יותר חפץ התנגד לקיום העדות בדלתיים פתוחות ואמר: "לא אתן שירמסו אותי, אעתור לבג"ץ".
(גלעד מורג)