השלטון המקומי הודיע כי פעילויות השגרה בבתי הספר ימשכו כסדרן מיום ראשון ועד לסיום שנת הלימודים בכיתות א'-ג'. בשלב זה לא יופעלו גני הילדים.
(תמר טרבלסי חדד)