הסתיים הדיון של הצוות לטיפול במגפות (צט"מ) של משרד הבריאות, בנוגע להיערכות לנגיף אבעבועות הקוף. בדיון, לא הוחלט על פעולות אופרטיביות, אלא על התמקדות בהסברה.
(אדיר ינקו)