שר המשפטים גדעון סער אמר כי לא יחזור לליכוד. "אנחנו צופים מהצד במחול החרבות בליכוד. יד איש באחיו. השיטות המכוערות של הפצת פייק ניוז, שקרים, עלילות, הכפשה והכתמה", אמר סער בישיבת הסיעה. "לנו אין כל עניין בזה. אנחנו לא צד לזה. אין לי כל כוונה לחזור לליכוד".

(מורן אזולאי)