פיקוד העורף עדכן בהמשך להתרעות על חדירת כלי טיס עוין באצבע הגליל כי "האירוע הסתיים". לא צוין אם כלי טיס כלשהו יורט.