בסוכנויות הידיעות דווח כי המשפחות הערביות משכונת שייח ג'ראח שבמזרח ירושלים דחו את הצעת הפשרה שהייתה הופכת אותם ל"דיירים מוגנים", ומשאירה אותם בבתיהם למשך 15 שנים - או עד להשגת הסדר. את הפשרה הציע בית המשפט העליון בחודש שעבר, לפיה, כאמור, ארבעה נציגי המשפחות יוכרו כדיירים מוגנים בבתים בשכונה, וכל משפחה כזו תשלם דמי שכירות לעמותת "נחלת שמעון" שרכשה את הקרקעות שעליהן נמצאים הבתים. בהצעה נאמר כי עד להכרעה סופית על הזכויות בקרקע, יראו ב"נחלת שמעון" בעלים והדיירים ייחשבו לדיירים מוגנים.
(AP)