פיקוד העורף עדכן, בעקבות ההתרעות שהופעלו באזור רמון שבערבה על חשש לחדירת כלי טיס, כי "האירוע הסתיים". לא נמסר אם כלי טיס כלשהו יורט.
(יואב זיתון)