יו"ר הכנסת, מיקי לוי, שיגר מכתב למרכז האופוזיציה בכנסת, יריב לוין, וביקש ממנו למנות בדחיפות שני נציגי אופוזיציה לטובת הקמת ועדת האתיקה של הכנסת. זאת על רקע חילוקי הדעות בנוגע להקמת הוועדות וסירובה של האופוזיציה למתווה שהוצע לה. חלק מהוועדות הקבועות בכנסת שנמצאות בשליטת הקואליציה הוקמו, אך אלה הדורשות שיתוף פעולה עם האופוזיציה עדיין תקועות. לוי כתב ללוין כי "לוועדת האתיקה יש חשיבות מכרעת בעבודת הכנסת ואי הקמתה פוגעת אנושות בניהול הכנסת ובחבריה".
(מורן אזולאי)