בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה מתחו ביקורת על הצהרת ראשי הקואליציה כי לבג"ץ אין זכות להתערב בחקיקת יסוד, ומסרו: "יש לזכור שהליך החקיקה של חוקי יסוד זהה לחלוטין להליך החקיקה של חוקים רגילים, ולכן משמעות הצהרת ראשי הקואליציה מהערב היא כי הרוב הקואליציוני יכול לחסן כל פעולה מפני ביקורת שיפוטית על ידי מתן כותרת 'חוק יסוד'. ללא חוקה וללא ריסון עצמי, הקואליציה מבקשת להיות רשות יחידה מעל לכל: מכוננת, מחוקקת, מבצעת ועכשיו גם שופטת. זהו ההיפך המוחלט מדמוקרטיה".
(גלעד מורג)