ייתכן המשך שיבושים בפעילויות מסוימות של חלק מבתי המשפט, לרבות בקבלת קהל, במתן סעדים זמניים ובקיום דיונים בעקבות המשכה של השביתה עליה הכריז ועד העובדים הארצי של בתי המשפט במהלך השבוע שעבר, כך נמסר בהודעה מטעם הנהלת בתי המשפט. עוד נכתב בהודעה כי היא מצרה על השיבושים בבתי המשפט ועוגמת הנפש שנגרמת לציבור, ומקווה כי בתי המשפט ישובו לפעילות סדירה ותקינה בהקדם.
(גלעד מורג)