אוניברסיטת סונומה סטייט בקליפורניה, בית ספר ציבורי למדעי הרוח ששייך לרשת קליפורניה סטייט, מערכת האוניברסיטאות הציבוריות הגדולה בארה"ב, הוא המוסד האקדמי הראשון בארה"ב שהודיע על הטלת חרם אקדמי על ישראל, כחלק מהסכם לפינוי מאהל המחאה הפרו-פלסטיני בקמפוס. ההסכם, שעליו הכריז נשיא המוסד פרופ' מייק לי, קובע כי האוניברסיטה לא תמשיך בשיתופי פעולה רשמיים עם מוסדות אקדמיים ישראליים, כולל תוכניות לימודים בחו"ל. המוסד התחייב ליצור אסטרטגיית השקעות ש"כוללת חלופות אתיות", להשקעות בישראל אך לא התחייב להסרה בשלב זה.
(דניאל אדלסון, ניו יורק)