שר המשפטים גדעון סער הודיע כי יביא לאישור הממשלה את מינויו של דן מרידור כחבר בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה. מרידור, שהיה שר המשפטים בעברו, ייצג את הממשלה בוועדה במקום מאיר שטרית, שפרש מהתפקיד בצל הביקורת שהוטחה בחברותו בה.
(טובה צימוקי)