שר הבריאות אוריאל בוסו הנחה לבטל את הנוהל לקליטת תושבים משטחי עזה ולבנון בבתי החולים "מטעמים הומניטריים". בוסו ציין כי לא חל שינוי במדיניותו הברורה שלא לאפשר למחבלים ולתושבים מעזה ומלבנון להיקלט בבתי החולים בישראל והדגיש כי המכתב שהועבר לבקשת מערכת הביטחון למנהלי בתי החולים נכתב שלא בידיעתו, ללא אישורו ומבלי לערוך דיון מסודר בנושא. בוסו הבהיר כי "כל בקשה לשינוי מדיניות תיבחן רק לאחר דיון בלשכת השר יחד עם גורמי המקצוע והביטחון ובכפוף לאישורו".
(אדיר ינקו)