דרור גלעדי, הנאשם השני במשפט המתנהל נגד ענבל אור ומואשם לצידה, הופך לעד מדינה. לאחרונה נגבו ממנו שלוש עדויות חדשות והמדינה קיבלה ממנו ראיות. הפרקליטות הודיעה בדיון היום שהיא מבקשת להפריד את המשפט שלו ממשפטה של אור וכך יעיד נגדה.
(גלעד מורג)