לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בספטמבר השנה נמכרו לציבור הרחב 4,727 דירות חדשות - זינוק של 45% לעומת ספטמבר 2020, אז נמכרו 3,258 דירות חדשות. זאת למרות מיעוט ימי העבודה בחודש זה בשל החגים. לעומת החודש הקודם (אוגוסט 2021), שבו נמכרו 3,902 דירות חדשות, מדובר בעלייה של 21%. כבר באוגוסט רמזו במשרד אוצר כי מס הרכישה על דירות להשקעה צפוי לעלות, ולכן סביר להניח שהדבר השפיע על כמות הדירות שנמכרו כבר בספטמבר.
(ynet)