המשרד להגנת הסביבה עדכן על זיהום ים בהיקף של כמה מאות ליטרים של שמן הידראולי, שנגרם מספינת טילים של חיל הים העוגנת בבסיס של החיל באילת. על פי המשרד, כתם השמן זרם אל מחוץ לשטח חיל הים. "חיל הים ביצע פעולות מיידיות לספיגה ולחסימת השמן במים, תוך סיוע ופיקוח היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה", נמסר מהמשרד. "האירוע טרם הסתיים, וטרם נמצא מקור התקלה. היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד בוחנת את נסיבות האירוע ותפעל בהתאם לממצאים".
(אילנה קוריאל)