פיקוד העורף עדכן בהמשך להתרעות על חשש לחדירת כלי טיס עוין לגליל המערבי כי "האירוע הסתיים". לא נמסר אם כלי טיס כלשהו יורט.