מספר המשרות הפנויות במשק הולך וגדל, והוא עלה עוד בחודש ספטמבר ל-137,487, לעומת 133,835 משרות פנויות בחודש אוגוסט. העלייה משתקפת גם בשיעור המשרות הפנויות מכלל המשרות במשק מ-4.79% באוגוסט ל-4.90% בספטמבר. כך עולה מנתוני הלמ"ס.
(גד ליאור)