חדר הבקרה של איגוד ערים כינרת מסר כי חוף חוקוק נסגר עקב עומס מבקרים. רק בחופי האיגוד, נופשים השבת 14 אלף בני אדם.
(ישראל מושקוביץ)